Necati Özçimen Sitesi

Necati Özçimen Sitesi  Necati Özçimen Sitesi Necati Özçimen Sitesi
Necati Özçimen Sitesi
ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER
Kanser günümüzde sıkça karşılaşılan ve gelecekte de sıklığını artırmaya devam edecek bir hastalıktır.Her yıl binlerce çocuk ve genç hasta kanser tanısı almaktadır.Tanı ve tedavi metodlarının gelişimi sonucunda erken tanı olasığının artması ile yaşam süreleri uzamış ve hayatta kalan hastalar için üreme yeteneğinin korunması önemli hale gelmiştir.Uygulanan tedavinin dozu,şekli, süresi ve hastaların yaşı kanser tedavisi sonrası üreme yeteneği kaybının ne oranda olacağını belirlemektedir. Kadınlarda kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ile radyasyon (ışın) tedavisi yumurtalık dokusunda tahribat yaparak erken menopoza sebep olmaktadır.
1.35 yaş ve üzerindeki hastalar
2.Belirli özellikte kemoterapi ilaçlarını alan hastalar (örneğin siklofosfamid)
3. Yüksek doz kemoterapi ve ışın tedavisi alan hastalar(kemik iliği transferi öncesi)
4. Belirli tedavileri yüksek dozda veya uzun süre alması gereken 33-35 yaş üzerindeki hastalarda kalıcı yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz riski daha fazladır.
ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER NELERDİR?
Hastanın yaşına, cinsel olarak aktif olması ve partnerinin bulunup bulunmaması gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişen seçenekler mevcuttur.
YUMURTALIK DOKUSU DONDURULMASI
Yumurtalık dokusu dondurulması özellikle ergenlik çağı öncesi çocuk hastalar ile bekâr erişkin hasta grubunda düşünülmelidir.
YUMURTA (OOSİT) DONDURMA
Oosit dondurulması genç adolesan hastalar ile erişkin dönemde eşi Ya da partneri olmayan hastalar için düşünülebilir. Ancak günümüz teknolojisi ile embriyo dondurulmasının tersine başarı oranları hala çok düşüktür.
EMBRYO DONDURMA
Eğer hastanın eşi veya partneri varsa ve kanser tedavisi öncesi yeterli zaman varsa embriyo dondurma en başarılı tedavi şeklidir.Kanserin türüne ve tedavi seçeneğine göre program yapılır. Östrojen ve metabolitleri meme kanseri hücrelerinin çoğalması ve yayılmasında rol oynadıkları için meme kanserli olgularda standart tüp bebek protokolleri yapılamaz. Bu hastalarda yakın zamanda yapılan çalışmalarda meme kanserinin tedavisinde zaten kullanılan Aromataz inhibitörleri (letrozol) ile tüp bebek yapılarak elde edilen embriyoların dondurulabileceği bildirilmektedir.
SPERM DONDURMA
Sperm hücreleri canlılıklarını uzun süre koruyabilmek amacı ile dondurularak saklanabilir ve istenildiğinde çözülerek yardımcı üreme tekniklerinde kullanılabilir.. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, dondurulmuş çözülmüş hareketli spermler ile yapılan mikroenjeksiyon sonrasında döllenme ve gebelik oranlarının olumsuz etkilenmediğini göstermektedir. Şayet dondurma için iyi kalitede yeteri kadar sperm elde edilebilmişse dondurulup-çözünmüş spermler kullanılarak mikroenjeksiyon düşünülebilir. Radyoterapi,kemoterapi alacak olan erkekler Ya da testis tümörü tanısı alıp tedaviye başlayacak olanlarda spermler ilerde kullanılmak üzere dondurulabilir.
Paylaş :
Copyright 2013 Tüm Hakkı Saklıdır.